Tävlingsjury

Den juryn som bedömde tävlingsförslagen bestod av elva personer med kompetens inom arkitektur, museiverksamhet, byggnads- och fastighetsfrågor samt om Nobelverksamheten – kunskaper som är värdefulla för Nobel Center.

Juryn har dessutom haft hjälp i sin bedömning från specialister inom flera olika områden.

 

Jurymedlemmar

Lars Heikensten, ek. dr., vd för Nobelstiftelsen (ordförande)

Olov Amelin, fil. dr., museichef, Nobelmuseet

Lars Drangel, civ. ing., Ramsbury Property AB

Gunnar von Heijne, fil. dr., Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholms Universitet

Marika Hedin, fil. dr., museichef, Vasamuseet

Karolina Keyzer, arkitekt SAR/MSA, Stockholms stads stadsarkitekt

Anders Nylander, civ. ing., tidigare vd för Atrium-Ljungberg

Harriet Wallberg, med. dr., fil. dr., Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Per Wästberg, författare, Svenska Akademien

Fackdomare

Elizabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA, lektor, KTH, Arkitektur

Inga Varg, arkitekt SAR/MSA, partner, Varg Arkitekter


Sekretariat

Peter Ohrstedt, projektchef

Elsa Thambert, projektkoordinator
elsa.thambert (at) nobel.se

Tel. +46 8 663 31 08