Tävlingsbidrag, Steg 1

Nedan presenteras tävlingsbidragen i arkitekttävlingens första steg. Bidragen var utställda i sin helhet på Nobelmuseet i Gamla Stan.

Uppgiften i det första steget av tävlingen var att ta fram en översiktlig gestaltning av Nobel Center, där särskild vikt skulle läggas vid byggnadens inpassning på platsen, gentemot intilliggande institutioner och mot vattnet. Förslagen lämnades in och bedömdes under ett anonymt motto. Juryns uppdrag var att välja ut två till fem finalistförslag som fick vidareutvecklas under ett andra steg. Tre tävlingsbidrag blev utvalda. Därefter bröts anonymiteten och arkitekten bakom respektive förslag offentliggjordes.

De tre utvalda förslagen var:

 

Nobelhuset –David Chipperfield Architects Berlin, Tyskland

Ur juryns omdöme: Den föreslagna byggnaden präglas av värdighet och har en identitet som känns väl avvägd för Nobel Center. Den begränsade byggnadsarean ger förutsättningar för en värdefull park mot tomtens östra delar med gott om utrymme för en kajpromenad längs vattnet. Genom de reflekterande fasadytorna kommer även himmelsljus att reflekteras ner i gatu- eller torgytan i Hovslagargatan.

A P(a)lace to Enjoy –Wingårdh Arkitektkontor, Sverige

Ur juryns omdöme: En av byggnadens främsta kvaliteter är i entrévåningens öppenhet. Uppglasningen är inbjudande och skapar en nära kontakt mellan ute och inne och mellan stadens liv och verksamheten i Nobel Center. Den stora trappan är ett klassiskt element som kan ge byggnaden en dignitet som stämmer med identiteten för Nobel Center.

A Room and a Half –Johan Celsing Arkitektkontor, Sverige

Ur juryns omdöme: Förslaget är en väl sammanhållen och klassiskt proportionerad byggnad som ansluter till den omgivande stadsbilden. Tack vare byggnadens sneda placering vid Hovslagargatan skapas ett vackert entrétorg. Gott om utrymme lämnas även för kajpromenad och allmänna vistelseytor. Material och uttryck är på många vis väl avpassade för byggnadens ändamål.

 

 

 • A room and a Half

  A Room and a Half

  Architect: Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor (Sweden) Result: Shortlisted   The Nobel Center at Blasieholmen will inject a vigorous new institution and add considerably to the ambience of the area around Nationalmuseum. This project will transform Blasieholmen into a new whole with two distinct public institutions (the other being Nationalmuseum) sited on either side of […]

 • Nobelhuset

  Nobelhuset

  Arkitekt: David Chipperfield och Christoph Felger, David Chipperfield Architects Berlin (Tyskland) Resultat: Shortlisted Arkitektens ord om tävlingsförslaget The Nobel Prize may be considered the most significant global prize for outstanding human achievements in science, literature and peacemaking in the world. Since 1901 when the first prizes were assigned the Nobel Prize has been associated with integrity, […]

 • A P(a)lace to enjoy

  A P(a)lace to enjoy

  Architect: Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor (Sweden) Result: Shortlisted   The Nobel Prize is not just fame and fortune. It is also about self-sacrificing work, demanding tasks, and many hours of struggles with research, with words and with strives for humanity of mankind. This is what this building will inform. It will be a home for […]

 • Nobel Sphere

  Nobel Sphere

  Architect: Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa, SANAA (Japan) Result: Not selected   Our proposal for the Nobel Center is to create an open public park which can be used during all seasons. We aim to create a place where people can casually visit to learn about the Nobel Laureates and their contributions, or to simply […]

 • PRISM

  PRISM

  Architect: Bjarke Ingels, BIG Copenhagen / New York (Denmark) Result: Not selected   “Optics: a transparent solid body, often having triangular bases, used for dispersing light into a spectrum or for reflecting rays of light.” “Geometry: a solid having bases or ends that are parallel, congruent polygons and sides that are parallelograms.” Spectrum The Nobel […]

 • we believe in the capability…

  ”We believe in…”

  ”We believe in the capability of structure to engage activities and beings; to create society” Architect: Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal, Lacaton & Vassal Architectes (France) Result: Not selected   Structure of discovery Bringing activities and beings in contact in an evolving space is the double condition under which something occur : the sudden encounter […]

 • The Space Between

  Architect: Kjetil Thorsen, Snøhetta (Norway) Result: Not selected   The work of the Nobel laureates exhibits an amazing level of hard work combined with truly new thinking. All of this with the highest of ideals. Our proposal defines the identity of the new Nobel Center in terms of the interplay between the known and the […]

 • BEYOND 1210

  Beyond 1210

  Architect: Rem Koolhaas and Reinier de Graaf, OMA (The Netherlands) Result: Not selected   “Ever since the inception of the Nobel Prize, a building where the Nobel Prize, the Nobel Laureates and their achievements can be presented to the general public has been envisioned…” The Nobel Foundation is the living proof that an institution doesn’t […]

 • Archipelago

  Archipelago

  Architect: Lene Tranberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter (Denmark) Result: Not selected   The architectural concept of the new Nobel Center reflects and interprets the ‘spirit of place’ present on Blasieholmen; arising from the site specific with a solid anchoring in the Nordic spirit; while at the same time interpreting the universal phenonmenons of the solid […]

 • Butterfly view 3

  Butterfly

  Architect: Kim Herforth Nielsen, Jan Ammundsen and Bo Boje Larsen, 3XN (Denmark) Result: Not selected   As an admired and global symbol of knowledge excellence, the new Nobel Center in Stockholm reaches outwards to the World in an open and inviting manner. Just as a butterfly’s gentle movements can have an impact on our planet, […]

 • Landing Seagulls

  Landing Seagulls

  Architect: Marcel Meili and Markus Peter, Marcel Meili, Markus Peter Architekten (Switzerland) Result: Not selected   The Center in the Public Space The design sees the terrain as an open port platform, on which parts are deposited rather than having buildings and walls grow out of the ground. Based on this interpretation, we structured the […]