Här hittar du information om tillgänglighet för besökare som har nedsatt hörsel, syn eller rörelseförmåga.

Nobelmuseet arbetar ständigt med att göra museet mer tillgängligt för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vi är glada för alla synpunkter som kan hjälpa oss att göra museet så bra som möjligt för alla besökare.

Om du har några frågor eller synpunkter kontakta museets tillgänglighetsansvarig Karin Jonsson. Ring 08-534 818 30 eller skicka e-post till karin.jonsson (at) nobelmuseum.se.

Hörselnedsättning

Brandlarm
Museet har ett visuellt brandlarm för hörselskadade.

Hörselslinga
Museet har ingen hörselslinga.

Ledsagare/personlig assistent
Ledsagare och personlig assistent har fri entré till museet.

Signalhund
Signalhund är välkommen på museet.

Textning av filmer
I museets två filmsalar visas filmer om kreativa individer, dvs Nobelpristagare, och kreativa miljöer. Filmer med svenskt tal är textade på engelska och filmer med engelskt tal är textade på svenska. Speciell textning för personer med hörselnedsättning finns inte.

Visningar
Varje vår och höst erbjuder museet allmänna visningar på teckenspråk. Se kalendariet för aktuella datum.

Det går också bra att boka en visning på teckenspråk för en grupp.

Synnedsättning

Audioguide
Museet har en audioguide syntolkad på svenska, direkt på din smartphone.

Filmer
I museets två filmsalar visas filmer om kreativa individer, dvs Nobelpristagare, och kreativa miljöer. Filmerna är inte syntolkade.

Framkomlighet
Om du har en synskada är det bästa att besöka museet med en ledsagare. Det finns inga trappor i utställningslokalerna. Det förekommer lister och små ojämnheter i golvet.

Hjälpmedel
I entrén finns förstoringsglas och ficklampor att låna.

Ledarhundar
Det är endast tillåtet att ta med sig ledarhund in på museet, men inga andra djur.

Ledsagare/ personlig assistent
Ledsagare och personlig assistent har fri entré till museet.

Taxi
Om du är i behov av att ringa en taxi går det bra att låna en telefon vid huvudentrén. Fråga personalen om hjälp.

Visningar
Under hösten och våren erbjuds allmänna taktila visningar anpassade för synskadade, se kalendariet för aktuell info.

Rörelsenedsättning

Entré
Handikappentrén ligger på baksidan av Börshuset med ingång från Storkyrkans gård, enklast från Slottsbacken. Entrén är försedd med ramp för rullstolar. Vid entrén sitter en porttelefon. Tryck på knappen så öppnas dörrarna automatiskt av entrépersonalen. Dörrens bredd är 94 cm.

Handikapptoalett
Det finns en toalett anpassad för personer med olika rörelsenedsättningar. Den är tillgänglig från både höger och vänster och har en dörrbredd på 88 cm.

Ledsagare/ personlig assistent
Ledsagare och personlig assistent har fri entré.

Lokaler
Museets alla lokaler är tillgängliga för rullstolar. Såväl utställningar, filmsalar som kafé.

I museets två filmsalar finns heltäckningsmatta.

Nödutgångar
Handikappentrén fungerar som nödutgång för rullstolsburna.

Parkering
Handikapparkering finns i direkt anslutning till Nobelmuseets handikappsentré, i hörnet Källargränd 1/Slottsbacken.

Rullstol
I museet finns 2 rullstolar att låna.

Taxi
För att ringa efter en taxi går det bra att låna telefonen vid huvudentrén. Fråga personalen om hjälp.

Nobelmuseets policy för tillgänglighet

Nobelmuseets tillgänglighetsarbete syftar till att göra museet mer tillgängligt så att alla kan ta del av museet på lika villkor. Nobelmuseet verkar aktivt för att öka medvetenheten om personer med funktionsnedsättningar och integrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten genom att:

  • det beaktas i all intern och extern verksamhet på museet såsom utställningar, program, information, webb, butik, kafé, visningar, skolprogram, evenemang etc.
  • tillgänglighetsperspektivet förankras hos all personal på Nobelmuseet.
  • museet strävar efter att bli en arbetsplats där anställda med någon form av funktionsnedsättning kan arbeta på lika villkor.