Danica Kragic, professor vid KTH

”Nobel Center kommer att berätta något om historien men också blicka in i framtiden och visa på de stora utmaningarna vi behöver adressera”

 

Danica Kragic är professor i datavetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan. Den 7 Juni 2012 utsågs Danica till hedersdoktor vid Lappeenranta University. Hon är även av ledamöterna i Sveriges Unga Akademi.