Hans Rosling, professor vid Karolinska Institutet och medgrundare av stiftelsen Gapminder

Skälet till att jag är positiv är att jag ser projektet ur ett femtio- till hundraårsperspektiv”

Hans Rosling var professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och medgrundare av stiftelsen Gapminder. Han var också en av grundarna av Läkare utan gränser i Sverige, samt medlem av Kungliga Vetenskapsakademien.