Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar

Johan_Castwall

Vad tror du att Nobel Center kan betyda för Stockholm?
Alla som arbetar inom Stockholms stad verkar för att göra staden så attraktiv som möjligt för dem som bor här och även attraktiv att besöka. Genom att använda ett av Sveriges starkaste och käraste varumärke i kampen om turisterna och genom att höja medvetenheten om forskning och naturvetenskap ligger denna satsning i helt rätt riktning.

Hur ser du att Nobel Center kommer att påverka sjöfarten på Blasieholmen?
Placeringen av huset på tomten påverkar inte sjöfartens tillgång till kajerna, varken för den rörliga sjöfarten eller för uppställning av fartyg sommarnätter eller vintertid. Tvärtom ger Nobel Centers publika verksamhet förutsättningar för utökad rörlig sjöfart. Blasieholmen blir den attraktiva och levande centrala punkt i Stockholms hjärta som den förtjänar.

Vad är Stockholms Hamnars uppdrag?
Vi ska underhålla och utveckla sjöfartsstaden Stockholm så att den är attraktiv för stockholmare och turister, och funktionell för sjöfarten. Sjöfarten är viktigt eftersom det är det mest hållbara trafikslaget som dessutom avlastar de redan idag hårt ansträngda vägarna och järnvägarna. Varje år passerar cirka 11 miljoner passagerare och 8 miljoner ton gods våra hamnar.

Vad gör ni just nu i och kring Blasieholmen?
Vi har fortsatt renoveringen av kajerna som började på Strömkajen. Landhöjning och tidens tand har gjort att kajerna är i stort behov av renovering. Samtidigt passar man på att lägga ner fjärrvärme till Waxholmsbolagets båtar och fjärrkyla till Nationalmuseet i Museikajen. En del i vår strävan att göra Stockholms kajer mer framkomliga och tillgängliga för allmänheten.