Leif Johansson, styrelseordförande för AstraZeneca och Ericsson

”Nobel Center kommer att inspirera nya generationer”

Leif Johansson är styrelseordförande för AstraZeneca och Ericsson. Han är även ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt Ordförande i Nobelstiftelsens International Advisory Board.