Thomas Andersson, vd Stockholm Visitors Board

thomas_300

Vad kan ett Nobel Center kan betyda för Stockholm?
Nobel är ett mycket starkt varumärke och det internationella intresset för Nobel är mycket stort. Det stärker Stockholms position som attraktiv stad och ett intressant besöksmål inte minst för kongresser och möten. Ett Nobel Center skulle ytterligare förstärka våra möjligheter att utveckla Stockholm som en kreativ, multikulturell, innovativ och intressant stad.

Vad är allra viktigast för att utveckla Stockholm som besöksnation?
En ökad samverkan mellan alla intressenter som arbetar inom besöksnäringen. Nobel Center blir ett tillskott dels som attraktion men också som mötesplats. Tillsammans med andra aktörer kan vi utveckla nya produkter och tjänster som ger fler reseanledningar. Det är också viktigt att staden hela tiden utvecklas och förblir intressant.

Vad upplever du att besökare uppskattar mest med Stockholm?
Stockholm är en tät stad där det är nära mellan upplevelserna.

Foto: Jann Lipka / Stockholm Visitors Board