2014-02-25 Finslipade förslag i arkitekttävlingens andra steg

Pressmeddelande den 25 februari 2014

Nu har de tre tävlande arkitekterna lämnat in sina nya bearbetade förslag på hur det framtida Nobel Center kan komma att se ut. Därmed fortsätter juryns arbete med att utse en vinnande arkitekt som får uppdraget att formge Nobelprisets nya hem på Blasieholmen i Stockholm.

Nobel Center ska bli en plats som engagerar och väcker nyfikenhet. En plats där Nobelpristagarnas berättelser står i fokus. Det är berättelser om mod, övertygelse och envishet. Det är berättelser som bevisar att idéer kan förändra världen. Ambitionen är att Nobel Center ska bli ett av Stockholms mest attraktiva besöksmål, med publika rum för utställningar, program- och skolverksamhet, evenemang och tvärvetenskapliga möten av olika slag. Tre framstående arkitektbyråer har nu bearbetat sina förslag på den byggnad som ska bli Nobelprisets publika plattform i framtiden.

En av de kompletteringar som gjordes i tävlingsprogrammet inför det andra steget var att programytan reducerades. Det har resulterat i att de föreslagna byggnaderna har minskat i storlek och nu lämnar ett mindre fotavtryck. Samtliga tre är lokaliserade i tomtens nordvästra hörn, mot Hovslagargatan och övrig kvartersbebyggelse på Blasieholmen, vilket ger förutsättningar för en attraktiv öppen plats i soligt läge med gott om utrymme för en kajpromenad längs vattnet. Arkitekterna har också bearbetat sina förslag utifrån juryns önskemål om en större öppenhet gentemot de omgivande publika ytorna och gångstråken.

De tävlande i andra steget är som tidigare meddelats David Chipperfield och Christoph Felger från David Chipperfield Architects Berlin (Tyskland), Gert Wingårdh från Wingårdh Arkitektkontor (Sverige) och Johan Celsing från Johan Celsing Arkitektkontor (Sverige). Deras bearbetade förslag presenteras på Nobelcenter.se samt på Nobelmuseet i Stockholm.

Det är en spännande process vi befinner oss i och det är uppenbart att det fortfarande kan hända mycket med förslagen. Vi ser fram emot att få utse en vinnande arkitekt under våren och inleda det samarbete som ska resultera i ett nytt hem för Nobelpriset och en ny publik miljö i ett fantastiskt läge på Blasieholmen”, säger Lars Heikensten, ordförande i tävlingsjuryn och vd för Nobelstiftelsen.

Den juryn som bedömer tävlingsförslagen består av elva personer med kompetens inom arkitektur, museiverksamhet, byggnads- och fastighetsfrågor samt om Nobelverksamheten. Juryn har haft i uppdrag att av ursprungligen elva förslag välja ut två till fem som erbjöds att gå vidare till ett andra steg i tävlingen. Tre arkitekter fick möjlighet att vidareutveckla och bearbeta sina förslag och dessa ska nu utvärderas av juryn. Det vinnande förslag som utses i april kommer att utgöra underlag till en ny detaljplan som Stockholm stad avser att hålla samråd kring under hösten 2014. Enligt den preliminära tidplanen skulle det nya Nobel Center kunna slå upp dörrarna i december 2018.

 

Se de bearbetade tävlingsförslagen: www.nobelcenter.se/sv/tavling/

Mer om tävlingsprocessen, arkitekterna och jurymedlemmarna:

http://www.nobelcenter.se/wp-content/uploads/2013/11/Nobel-Center_Sammanfattning-av-tävlingsprocessen-Steg-1.pdf

Samtliga tävlingsförslag visas på Nobelmuseet, Stortorget, Gamla Stan http://www.nobelmuseum.se/sv/nobel-center-tavlingsforslagen

 

Presskontakter:

Annika Pontikis, informationsansvarig, Nobelstiftelsen, annika.pontikis@nobel.se, 08-663 14 70, 070 454 76 72

Pressbilder av de bearbetade tävlingsförslagen: http://www.nobelcenter.se/sv/press/images/submitted-entries-2/

 

För information om utställningen på Nobelmuseet:

Helena Wallemo, press- och marknadsansvarig, Nobelmuseet, helena.wallemo@nobelmuseum.se, 070 494 40 09