2015-04-09 Nobel Center bedrivs med stor öppenhet

Replik DN Kultur, 4 september 2015

Här följer en längre version av den replik som publicerades i DN Kultur som svar till Björn Hasselgren

If we want things to stay as they are, things will have to change” skriver Giuseppe Tomasi di Lampedusa i Leoparden. Det gäller även för Nobelpriset och de verksamheter som är knutna till det.

Vi lever i en föränderlig värld. Vi har att förhålla oss till förändringar i vetenskapen, en ny flora priser som tävlar om den globala uppmärksamheten men också till nya attityder och sätt att kommunicera. Allt det här tvingar oss till anpassningar och förändringar.

Under de senaste två decennierna har vi utvecklat en bred publik verksamhet kring Nobelpriset. För oss har det varit ett sätt att vårda och stärka Nobelprisets unika position i världen och skapa engagemang hos en bredare allmänhet för vetenskap, litteratur och fred.

Det är i samma anda som vi nu skapar Nobel Center. En plats för utställningar, vetenskap och samtal om dagsaktuella ämnen. Här ska skolbarn känna sig lika välkomna som världens ledande tänkare. Vi delar inte Björn Hasselgrens oro för att detta kommer att skada de värden som är förknippade med Nobelpriset, tvärtom. Nobel Center kommer att innebära fantastiska möjligheter för Stockholm och Sverige; Nobelprisets lyskraft kan vara Stockholm till glädje inte en vecka eller två utan året om.

Man kan anse att Nobel Center passar bättre någon annanstans. Frågan om en plats för Nobel Center har också stötts och blötts i mer än 20 år. Det är först efter att ha studerat de olika alternativ som funnits som Stockholms stad och Nobelstiftelsen valde Blasieholmen. Nobel Center förutsätter en central plats dit besökare kan ta sig till fots eller med kollektiva färdmedel. Här kan vi skapa den mötesplats vi ser framför oss.

Som Hasselgren skriver kan man tycka olika om arkitektur. Men det hus vi har valt är framtaget efter en tävling med flera av världens ledande arkitekter. Vinnaren David Chipperfield är känd för sin förmåga att arbeta i äldre stadsmiljöer med kulturhistoriska värden. Det ger oss trygghet i ett samtal om tycke och smak.

Nu pågår stadens samråd av detaljplanen för Nobel Center. Vi ser fram emot de synpunkter som kommer. Arbetet med Nobel Center bedrivs med stor öppenhet. Den grupp kritiker, i vilken Hasselgren ingår, har vi träffat flera gånger. Så tänker vi fortsätta. Men lika viktigt är det att möta de många engagerade stockholmare som tror att Nobel Center kommer att göra ett positivt avtryck i staden och som vill förverkliga drömmen om ett hem för Nobelpriset i Stockholm.

Vi är övertygade om att Nobel Center kommer vara den arena där historiska perspektiv får möta framtidens stora utmaningar – en inspirerande plats som tar fasta på människans möjligheter att forma, förstå och förbättra världen.

 

Lars Heikensten
VD, Nobelstiftelsen