2015-06-01 Donationer till Nobel Center uppe i en miljard

Pressmeddelande 1 juni 2015

Uppförandet av Nobel Center ska finansieras med privat stöd och donationer. Nyligen uppnåddes en miljard svenska kronor i insamlade medel. Både privatpersoner, stiftelser och företag är med och stödjer arbetet med att skapa en ny publik mötesplats där människor från hela världen ska inspireras av Nobelpriset och pristagarnas bedrifter.

Vi är glada att vi har ett brett stöd från olika delar av samhället för att skapa Nobel Center. Det ger oss goda och trygga förutsättningar för att utveckla en publik verksamhet där de stora framtidsfrågorna kommer att vara i fokus”, säger Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen.

Tack vare donationer, om sammanlagt 800 miljoner kronor, från Familjen Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i maj 2013 lades grunden för att skapa ett Nobel Center. Nu har ett flertal nya donatorer och partners tillkommit som tillsammans utlovat ytterligare drygt 200 miljoner kronor till projektet. Totalt är detta en för Sverige fantastisk summa till ett projekt av Nobel Centers slag.

Nobelpriset fascinerar människor över hela världen. Det har stärkt intresset för konst, vetenskap och staden Stockholm. Vi vill långsiktigt bidra till att det intresset ökar. Nobel Center är ett efterlängtat hem för ett sådant arbete”, säger Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.

Namnet Alfred Nobel och Nobelpriset är kanske de internationellt sett mest kända svenska varumärken vi har. Det står för excellens i forskning och tron på framsteg och utveckling. Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur stödjer normalt bara satsningar i Västsverige men här gör vi ett undantag och ger en donation till uppförandet av Nobel Center. Det kommer att bli ett centrum med stor internationell attraktivitet och den breda publika verksamheten med utställningar runt Nobelpriset kommer att stimulera till nyfikenhet och kreativitet”, säger dr. Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur.

När man ser vad Nobelpriset betyder för forskare över hela världen är det stort. Det är klart att vi i Sverige kan använda denna kraft mer än vi gjort. Nobel Center blir ett nytt viktigt verktyg i detta arbete. En mötesplats där forsknings- och utvecklingsfrågor kommer vara i fokus”, säger Carl-Henrik Svanberg, styrelseordförande BP och AB Volvo.

Så ska Nobel Center finansieras

Utöver de ursprungliga donationerna från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har nu följande donatorer och partners tillkommit: Agnetha och Robert Andreen, Miriam och J Christer Ericsson, Catarina och Sven Hagströmer, Kent och Lena Janér, Per och Lena Josefsson, Barbro och Barney Osher, Björn och Inger Savén, Carl-Henric och Louise Svanberg, Bo Söderberg och Ulla Zachrisson, Einar Mattsson AB, Mellby Gård och Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur.

Med ett stöd på en miljard kronor är fyra femtedelar av byggkostnaden, som beräknas till 1,2 miljarder svenska kronor, säkrad. Arbetet med att få in återstående finansiering pågår.

Sedan ett tjugotal år tillbaka bedrivs en publik verksamheter inom Nobelsfären som syftar till att sprida kunskap om Nobelpristagarna och deras fantastiska bedrifter för en bredare allmänhet. Detta görs idag via digitala kanaler, skolprogram och utställningsverksamhet. Denna verksamhet finansieras med direkta intäkter från de olika aktiviteterna, med statligt och kommunalt stöd samt via samarbeten med företag och organisationer. Nobel Center blir en del av denna publika verksamhet och kommer i framtiden att finansieras på liknande breda sätt. Varken byggandet av Nobel Center eller den framtida verksamheten ska finanserias med de tillgångar som finns kvar efter Alfred Nobel.

Därför stödjer vi Nobel Center

Utbildning och viljan till lärande är den kanske viktigaste förutsättningen för företagande. Vi hoppas att Nobel Center kommer att öka intresset för kunskap, vetenskap och faktiskt även till att utbilda sig. Det var därför ett enkelt val för Mellby Gård att bli en del av Nobelstiftelsens långsiktiga projekt”, säger Johan Andersson, vd Mellby Gård.

För min hustru och mig är det ett privilegium att få vara med och ge pengar till Nobel Center. Jag är övertygad om att det kommer att bli en viktig mötesplats för forskare och stimulera nya generationer att lära sig mer om naturvetenskap, litteratur och fred. Med tanke på vårt lands beroende av vetenskap är det naturligt att Nobel Center får en plats mitt i byn”, säger Sven Hagströmer, grundare Avanza AB och Creades AB.

Jag har rest mycket i världen, först som sjöman på alla världshav och sedan som internationell affärsman. Jag har haft stor hjälp av vad Alfred Nobel och hans gärningar står för och av att Nobelpriset är välkänt och uppskattat ute i världen. Nobel är många gånger mer känt än Sverige. Att få vara med och bidra till att Nobel Center skapas känns viktigt. Det är märkligt att det dröjt så länge innan det blivit av”, säger sjökapten J Christer Ericsson.

Nobel Center utvecklar och tar värdena bakom Nobelpriset ett steg vidare. Det är viktigt för Sverige, för forskningens ställning hos kommande generationer och för Stockholm och därför värt att stödja”, säger tekn. dr. Robert Andreen och Agnetha Andreen.

Nobelpriset betyder mycket, inte bara i Sverige utan i hela världen. Byggandet av Nobel Center skapar ett forum för kultur och forskning, och bidrar till att bevara Alfred Nobels och Nobelprisets minne”, säger Björn Savén.

Om Nobel Center

Nobel Center på Blasieholmen blir Nobelprisets hem i Stockholm. Nobel Center kommer att bygga upp sin publika verksamhet med utställningar, skolprogram, vetenskapliga aktiviteter och möten inriktade på en bred allmänhet kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. Avsikten är att Nobel Center ska stå klart för inflyttning 2019.

Kontakt
Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, 0734-12 66 75