2016-01-28 Besökare ger värdefulla inspel kring Nobel Center

Pressmeddelande 28 januari 2016

Under Nobelveckan invigdes en plats på Nobelmuseet som berättar om Nobel Center. Där finns även möjlighet att bidra med tankar kring den verksamhet som ska pågå i huset.

I Nobel Center kommer olika typer av aktiviteter att äga rum. Utställningar och program för skolklasser är två viktiga beståndsdelar. Utöver det planerar vi även för olika former av vetenskapliga möten, en bred programverksamhet och föreläsningar.

”Under 2015 arrangerade vi ett flertal workshops där vi fick värdefulla inspel. Det är alltid bra att lyfta blicken och ta in idéer. Det hjälper oss att förverkliga våra planer om att göra Nobel Center till en plats där besökare verkligen kan inspireras kring Nobelpristagarnas verk och upptäckter”, säger Olov Amelin, chef för Nobelmuseet. Nobelmuseets nuvarande besökare är också en källa till kunskap.

”Det är viktigt för oss att få veta vad som är uppskattat av våra besökare idag. Vad fångar deras uppmärksamhet, vad vill de se mer av och vad saknar de?”, säger Olov Amelin.
En av frågorna som Nobelmuseets besökare får svara på under våren handlar om just detta, vad man vill flytta med från nuvarande museum in i Nobel Center. Nobelmuseets besökare får också svara på vilken Nobelpristagare de helst skulle vilja träffa i Nobel Center.

”Nobel Center kommer att bli en naturlig mötesplats för forskare och Nobelpristagare. Genom att arrangera föreläsningar och möten kan vi göra vetenskap tillgänglig för fler människor. Barn och unga kommer att inspireras av de utställningar vi planerar för men också av de möten som faktiskt kommer att ske mellan skolbarn, forskare och Nobelpristagare”, säger Olov.

Under våren kommer en sammanställning att göras kring de svar som besökarna delat med sig av. Då är också några av världens ledande museichefer och utställningsexperter inbjudna till museet för att diskutera det koncept som Nobelmuseet och Atelier Brückner tagit fram kring utställningsmiljön i Nobel Center.

Kontakt
Rebecka Oxelström, kommunikationschef, Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, + 46 734 12 66 75