2016-03-21 Utställningsexperter tycker till om Nobel Center

Pressmeddelande 21 mars 2016

I början av mars möttes ett antal chefer från museer i Europa, Australien och USA på Nobelmuseet. Uppgiften var att diskutera de kommande utställningarna i Nobel Center. Det blev en livlig och inspirerande diskussion, och samtalet fortsätter i flera möten under de närmaste åren.

Under det senaste året har den tyska utställningsformgivaren Atelier Brückner arbetat tillsammans med Nobelmuseet för att ta fram ett första koncept för utställningarna i Nobel Center.

”Nobels testamente och hans vilja att belöna dem som gjort mänskligheten den största nytta påverkar och inspirerar många människor världen över. Det väcker idéer, föder kreativitet och skapar framtidstro. Självklart ska detta också genomsyra upplevelserna i Nobel Center”, säger Olov Amelin, chef för Nobelmuseet.

I Nobel Center kommer flera av husets våningsplan innehålla utställningar. En bärande idé är att sätta ljus på den kreativitet som återspeglas i många Nobelpristagares arbete.

”Att utforma utställningar med utgångspunkt i de berättelser som finns kring Nobelpriset och Nobelpristagarna är fantastiskt. Vi kan inspirera genom att visa på Nobelpristagarnas liv och upptäckter, men också genom att låta de som besöker Nobel Center få vara aktiva. Här har vi skissat på att skapa olika former av kreativa miljöer, både för barn och vuxna”, säger Uwe Brückner.

Mike Sarna, utställningschef vid Royal Museums Greenwich i London, var en av deltagarna i mötet. Han poängterade hur viktigt det är att ha tydligt definierade målgrupper och en nära dialog med de framtida besökarna för att nå framgång.

“Jag uppskattar verkligen möjligheten att få vara med och dela med mig av mina erfarenheter. Utvecklat på rätt sätt tror jag att Nobel Center har en fantastisk möjlighet att bli en dynamisk plats med kreativa utställningsmiljöer.”

Ann Follin som är överintendent för Statens museer för världskultur deltog också i samtalen.

”En nyckel till framgång tror jag är att vara relevant i sin samtid och visa på hur de innovationer och forskningsgenombrott som fått Nobelpriset också har en koppling till vår tid idag. Många unga människor är engagerade i frågor som rör hur vi ska leva i framtiden och det är varje museums uppgift att ta tillvara på den kraften och viljan att vara med och bidra.”

Under åren fram till att Nobel Center öppnar kommer arbetet med utställningarna att fortgå. En del av utställningsidéerna kommer att testas i de vandringsutställningar som idag görs i Nobelmuseets regi runt om i världen.

Rådgivande kommittén

I den rådgivande kommittén som bildats deltar chefer från Vetenskapscentret Copernicus i Warszawa, Royal Museums Greenwich (där National Maritime Museum, Cutty Sark, Queen’s house och The Royal Observatory ingår), Wellcome Trust i London, Scheepvaartmuseum i Amsterdam, Exploratorium i San Francisco, Australian Centre for the Moving Image, Norsk teknisk museum och Statens museer för världskultur (där Medelhavsmuseet, Etnografiska, Östasiatiska museet och Världskulturmuseet ingår).

Om Atelier Brückner

Atelier Brückner, baserat i Stuttgart, Tyskland, grundades 1997 av arkitekt och scenograf professor Uwe Brückner och arkitekt Shirin Frangoul-Brückner. Atelier Brückner är ett av världens ledande kontor inom utställningsdesign och scenografi, och har bland annat ansvarat för Europaparlamentets besökscentra i Bryssel.

Mer fakta om projektet

Nobel Center på Blasieholmen blir Nobelprisets hem i Stockholm. Nobel Center kommer att bygga upp sin publika verksamhet med utställningar, konferenser och skolprogram kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. Den mässingsskimrande byggnaden är utformad av David Chipperfield och Christoph Felger som i april 2014 utsågs av en enig tävlingsjury till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center.

För mer information

Olov Amelin, chef för Nobelmuseet
olov.amelin@nobelmuseum.se, +46 8 534 818 29

Rebecka Oxelström, kommunikationschef för Nobel Center
rebecka.oxlestrom@nobelcenter.se, +46 734 12 66 75

 

AnnFollin_Foto_AndersLarsson

Ann Follin. Photo: Anders Larsson

MikeSarna_Foto_AndersLarsson

Mike Sarna. Photo: Anders Larsson

Uwe R Brückner och Olof Ameiln. Foto: Johan Olsson

Uwe R Brückner och Olof Ameiln.
Foto: Johan Olsson