2016-04-13 Felaktigheter om Nobel Center upprepas

Repliken publicerades ursprungligen på SvD Kultur

Nobel Center har mötts av kritik. Vi har välkomnat debatten och den har också utvecklat projektet till det bättre. Vi har under resans gång fått ett än mer effektivt hus som fungerar väl för den verksamhet som ska bedrivas.

Den 25 april ska kommunfullmäktige i Stockholms stad fatta beslut om detaljplanen för Nobel Center. Därför upprepar representanter från Byggnadsvårdsföreningen i en artikel på Brännpunkt (10/4) ett antal, som författarna själva skriver, väl kända argument mot projektet. Påståendena blir dock inte mer sanna för att de sägs om och om igen. Här är vår syn på det som felaktigt påstås om projektet.

Stadsbilden. Nobel Center blir ett tillskott av ny arkitektur i Stockholms centrala delar – en märkesbyggnad i tillägg till Nationalmuseum och Slottet. Byggnaden är enligt vår uppfattning genomtänkt och utförd på ett varsamt sätt. Med den valda placeringen byggs Nationalmuseum inte för, kulturhistorisk siktlinje värnas och kajerna kommer att fortsatt kunna användas för båttrafik. Det framgår tydligt av underlaget till detaljplanen.

Trafiken. Valet av Blasieholmen för Nobel Center motiveras inte minst av utmärkta kollektiva förbindelser genom tunnelbanan, och varför inte via båt? Det är alltså inte sant att trafikutredningarna visar på olöst kollektivtrafik. Däremot erbjuds inga parkeringsplatser för bilar vid Nobel Center, inte heller uppställningsplatser för turistbussar efter avlämning. Turistbussarnas uppställningsplatser i innerstaden skulle behöva lösas på ett bättre sätt än i dag, dock inte på Blasieholmen.

Sjöfarten. Vi är övertygade om att vi genom att bygga Nobel Center även har alla möjligheter att öka den rörliga sjötrafiken till och från platsen. En ny hållplats skulle göra det enkelt för besökare att ta sig dit. Kajen tas inte alls, som författarna skriver, i anspråk av bebyggelse. Tvärtom är den föreslagna byggnaden placerad så att kajen görs tillgänglig och ger bättre förutsättningar för en mer levande kajmiljö än i dag.

Arkeologi. Det är ju knappast någon nyhet att det kan finnas lämningar under marken där Nobel Center ska byggas. Det har varit ett känt faktum sedan start. Snarare är det ju så att det nu, genom Nobel Center, blir möjligt att få mer kunskap kring detta. Det vet vi att många är människor är nyfikna på.

• Lokalisering. Det är intressant att författarna tar upp den lokaliseringsutredning som gjordes innan Blasieholmen valdes som plats för Nobel Center. Ofta hävdar annars motståndarna till projektet att några alternativa platser inte undersökts. Det som ska ske i Nobel Center ska locka såväl turister som skolklasser och en intresserad allmänhet, det var en av anledningarna till att just Vetenskapsstaden avfärdades i den utredning som gjordes.

• Syftet med Nobel Center. Hittills har frågan om vad huset ska användas till varit relativt fredad från kritik. De flesta människor verkar tycka att ett hem för Nobelpriset och en verksamhet som har det som utgångspunkt är ett välkommet bidrag. Många människor ser också fram emot de utställningar, aktiviteter för skolan, möten och föreläsningar av olika slag som planeras. Men när övriga argument tryter är det enkelt att börja spekulera kring att lokalerna skulle hyras ut eller att det skulle finnas en dold agenda. Det finns dock ingen verklighetsförankring bakom dessa rykten.

Nobel Center har mötts av kritik. Vi har välkomnat debatten och den har också utvecklat projektet till det bättre. Vi har under resans gång fått ett än mer effektivt hus som fungerar väl för den verksamhet som ska bedrivas. Vi är övertygade om att Nobel Center är viktig satsning för Stockholm och Sverige. Den viktigaste på många år.

Susanne Lindh, vd Nobelhuset