2016-06-13 Inkorrekt om Nobel Center

Denna replik publicerades på DN Kulturdebatt den 13 juni.

En vanlig retorisk figur i debatten är att framställa sin motståndare på ett felaktigt sätt och därefter polemisera mot den bild man själv skapat. Detta har varit den dominerande metoden bland motståndare till Nobel Center. Huset har påståtts vara ett gigantiskt konferenscenter, det har hävdats att det byggs för att förstärka Nobelstiftelsens ekonomi och att sjöfarten kommer att försvinna.

Ola Andersson följer i DN (3/6) denna linje genom att framställa det som om den viktigaste uppgiften för Nobel Center är att fungera som plats för framtida prisceremonier. I Sverige blir det lätt så. Vi talar om prisutdelning och om en fest. Ola Andersson är inte ensam. Men runt om i världen är det i själva verket utannonseringsveckan i oktober som väcker det stora intresset – veckan då nya Nobelpristagare tillkännages. Det är upptäckterna, verken och personerna bakom dessa insatser som är centrala. Vilka är de, vad har de bidragit med? Vilken betydelse har deras insatser för samhällsutvecklingen? På vilket sätt har de bidragit till mänsklighetens största nytta?

Detta är också basen för den publika verksamhet kring Nobelpriset som vuxit fram de senaste 20 åren och som kommer att kunna fortsätta att utvecklas i Nobel Center. I centret kommer besökare att kunna möta Nobelpristagarna och deras insatser inom vetenskap, litteratur och fred genom utställningar, möten och en bred programverksamhet varje dag, året runt. Nobelprisets historia och dess betydelse för vår samtid och framtid kommer att belysas. Huset kommer att vara öppet och fullt av museibesökare, skolbarn, lärare, forskare, turister och stockholmare. Prisceremonin ska kunna hållas i huset, något som vi som arbetar med projektet gärna ser, men ceremonins vara eller inte vara i Nobel Center är ingen avgörande fråga.

Den som i likhet med Ola Anderson oroar sig för Nobelstiftelsens rykte kan börja med att ge en korrekt bild av vad Nobel Center är.

Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center