2016-08-24 Anna Sjöström Douagi blir programchef för Nobel Center

Pressmeddelande 24 augusti 2016

Anna Sjöström Douagi blir programchef för Nobel Center

Anna Sjöström Douagi, som idag är vd för Sveriges unga akademi, har fått uppdraget att utveckla den framtida publika programverksamheten i Nobel Center. Hon tillträder sitt nya uppdrag under hösten.

Anna Sjöström Douagi. Foto: Sveriges Unga Akademi. Markus Marcetic

Anna Sjöström Douagi. Foto: Sveriges Unga Akademi. Markus Marcetic

I sin nya roll kommer Anna Sjöström Douagi att bidra till utvecklingen av en bred publik verksamhet i Nobel Center som riktar sig till skolbarn, beslutsfattare, forskare och en bred allmänhet från hela världen. Det handlar bland annat om att arbeta med den populärvetenskapliga mötesverksamheten kopplad till Nobelpriset som redan idag äger rum runt om i världen. Det här är verksamhet som utgår från Nobelprisets unika kombination av ämnesområden och möjligheten att inspirera människor att söka kunskap, att ifrågasätta, att vilja förstå och förbättra världen.

Anna Sjöström Douagi är idag vd för Sveriges unga akademi, som hon grundade på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien 2011. Hon har stor erfarenhet av internationella forskningssamarbeten och har disputerat i immunbiologi vid Karolinska Institutet.

Jag är väldigt glad att vi har lyckats knyta Anna Sjöström Douagi till arbetet med Nobel Center. Hon har gjort en fantastisk insats med att bygga upp Sveriges unga akademi från grunden till en eftertraktad plattform för de mest framstående yngre forskarna i landet. Sveriges unga akademi har utvecklats till en etablerad röst för forskning i Sverige med en verksamhet med syfte att föra ut forskningen brett. Jag är övertygad om att Anna kommer att bidra positivt i vårt arbete med att göra Nobel Center till en plats som engagerar och tar sig an vår tids stora frågor”, säger Lars Heikensten, vd Nobelstiftelsen.

Det ska bli väldigt spännande att vara med och utveckla verksamheten i det framtida Nobel Center, en plats som sätter så tydlig fokus på vetenskap, utbildning, kultur och fred. I tider av splittring och ifrågasättande av vetenskapen är det mer angeläget än någonsin, inte minst för att visa våra barn värdet av dessa frågor. Nobel Center blir en mötesplats och ett hus för idéer där forskare, allmänhet, skolbarn, näringsliv och beslutsfattare kan mötas i skön förening och verkligen angripa de stora frågorna för framtiden”, säger Anna Sjöström Douagi.

Anna Sjöström Douagi tillträder sin tjänst under hösten 2016.

Nobelpriset omges av ett nätverk av organisationer och institutioner som har olika uppgifter med anknytning till priset. Under det senaste decenniet har organisationsstrukturen växt, framför allt när det gäller verksamheter med syfte att inspirera och förmedla kunskap om Nobelpriset. För detaljerad information om de olika enheterna inom Nobelsfären se Nobelstiftelsens verksamhetsberättelse 2015:

http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/annual_review_15_sv.pdf

Om Nobel Center
Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm kommer att samla en publik verksamhet med utställningar, skolprogram, möten och föreläsningar kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. För arkitekturen står David Chipperfield och Christoph Felger som i april 2014 utsågs av en enig jury till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center.

För mer information

Anna Sjöström Douagi, Sveriges Unga Akademi. Foto: Markus Marcetic

Anna Sjöström Douagi, Sveriges Unga Akademi. Foto: Markus Marcetic

Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, +46 734 12 66 75