2017-06-27 Ny framgång i den rättsliga prövningen av Nobel Center

Pressmeddelande den 27 juni 2017


Stockholm stads beslut att exploatera mark på Blasieholmen för Nobel Center har överklagats till Kammarrätten, som avslog alla klagomål den 27 juni.

Beslutet är ytterligare en framgång och ett steg närmare ett genomförande av projektet. Det är glädjande att Nobel Center hittills fått ett tydligt klartecken i alla instanser”, säger Susanne Lindh, vd Nobelhuset.

Läs mer
Kammarrättens beslut
Rättsliga prövningen

För ytterligare information kontakta
Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, +46 734 12 66 75

Om Nobel Center
Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm kommer att samla en publik verksamhet med utställningar, skolprogram, möten och föreläsningar kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. För arkitekturen står David Chipperfield och Christoph Felger som i april 2014 utsågs av en enig jury till vinnare i den internationella arkitekttävlingen om Nobel Center.