2013-10-03 Så kan det framtida Nobel Center se ut

Pressmeddelande 3 oktober 2013

Elva framstående arkitekter har nu inkommit med sina förslag på hur Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm kan komma att se ut. Tävlingsjuryn inleder därmed arbetet med att utvärdera bidragen för att kunna presentera två till fem finalister i november. Nu kan man ta del av de anonyma förslagen på Nobelmuseet eller Nobelcenter.se.

Med Nobelpriset som utgångspunkt ska Nobel Center erbjuda en unik miljö med utrymme för idéer och framtidstro. I Nobel Center kommer Nobelpristagarnas berättelser att stå i fokus. Berättelser om mod, övertygelse och envishet. Berättelser som bevisar att idéer kan förändra världen. Alfred Nobel skrev i sitt testamente att han ville belöna de som gjort mänskligheten den största nytta. Nobel Center kommer att sätta ljuset på de insatser och framsteg som har belönats med Nobelpriset och som har gjort världen till en bättre plats att leva på.

Uppgiften i det första steget av den internationella arkitekttävlingen har varit att ta fram en översiktlig gestaltning av Nobel Center, där särskild vikt har lagts vid byggnadens inpassning på platsen, gentemot intilliggande institutioner och mot vattnet. De anonyma förslagen kommer att bedömas utifrån de riktlinjer som finns angivna i tävlingsprogrammet. Till sin hjälp har juryn referensgrupper med specialister inom flera olika områden.

Förslagen kommer inte att kommenteras av juryn förrän de två till fem finalisterna har valts ut i november 2013. Då bryts även anonymiteten och arkitekterna bakom förslagen får möjlighet att delta publikt i diskussionerna om det framtida Nobel Center. Inför det andra steget i tävlingen fördjupar juryn tävlingsprogrammet och bidragen ska därefter bearbetas och vidareutvecklas.

Ett vinnande förslag presenteras preliminärt i april 2014 och får då utgöra underlag för plansamråd i Stockholms stads regi.

Den jury som ska bedöma tävlingsförslagen består av 11 personer med ett brett register av fackkunskaper som är värdefulla för Nobel Center. Juryn presenteras i sin helhet nedan.

För bilder och presentationer av de olika tävlingsförslagen besök Nobelcenter.se eller Nobelmuseet i Gamla Stan i Stockholm, med fri entré på tisdagskvällar kl 17-20. För övriga tider och besöksinformation, se Nobelmuseets webbplats.

 

Presentation av jurymedlemmar samt deltagande arkitekter

Jurymedlemmar

Lars Heikensten, ek.dr. (ordförande), vd, Nobelstiftelsen

Olov Amelin, fil. dr., museichef, Nobelmuseet

Lars Drangel, civ.ing., Ramsbury Property AB

Gunnar von Heijne, professor, Stockholms universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Marika Hedin, fil. dr., museichef, Vasamuseet

Karolina Keyzer, arkitekt, SAR/MSA, stadsarkitekt, Stockholms stad

Anders Nylander, civ.ing., tidigare vd, Atrium-Ljungberg

Harriet Wallberg, professor, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Per Wästberg, författare, ledamot av Svenska Akademien

Fackdomare:

Elizabeth Hatz, arkitekt, SAR/MSA, universitetslektor, KTH

Inga Varg, arkitekt, SAR/MSA, partner, Rosenbergs Arkitekter

 

Deltagande arkitekter

Kim Herforth Nielsen, 3XN Architects, Danmark

Bjarke Ingels, BIG Bjarke Ingels Group A/S, Danmark

David Chipperfield, David Chipperfield Architects Gessellschaft von

Architekten mbH, Tyskland

Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor AB, Sverige

Anne Lacaton och Jean-Philippe Vassal, Lacaton & Vassal Architectes, Frankrike

Lene Tranberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, Danmark

Marcel Meili och Markus Peter, Marcel Meili, Markus Peter Architekten AG, Schweiz

Rem Koolhaas och Reinier de Graaf, OMA, Nederländerna

Kazuyo Sejima och Ryue Nishizawa, SANAA, Japan

Kjetil Thorsen, Snøhetta Oslo A/S, Norge

Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor AB, Sverige

 

Presskontakter

Annika Pontikis, informationsansvarig, Nobelstiftelsen, annika.pontikis@nobel.se, 08-663 14 70, 070 454 76 72

För tävlingsbidrag, tävlingsprogram, presentationer av arkitekter, information om projektet, pressbilder m.m. besök: http://www.nobelcenter.se

För information om utställningen på Nobelmuseet:

Helena Wallemo, press- och marknadsansvarig, Nobelmuseet, helena.wallemo@nobelmuseum.se, 070 494 40 09

http://www.nobelmuseum.se/sv

 

© Nobelhuset AB 2013. Nobelpriset®, Nobelmuseet® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.