2016-11-23 Stöd utlovas till driften av Nobel Center

Den framtida verksamheten i Nobel Center kommer att bedrivas med långsiktigt stöd från bland annat svenska staten och Stockholms stad. Till detta kommer egna intäkter från inträden, butik, restauranger och mötesverksamhet samt donationer och stöd av samarbetspartners.

Vid en pressträff den 23 november 2016 meddelade regeringen att man kommer att bidra till Nobel Centers drift med 40 miljoner kronor per år från och med att det öppnar och tre år framåt. Sammantaget med ökat stöd från Stockholms stad kommer verksamheten att tillföras 60 miljoner kronor per år under tre år. Totalt 180 miljoner kronor de första tre åren.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Alexander Mahmoud

Medverkade vid pressträffen gjorde närings- och innovationsminister Mikael Damberg, minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholm Roger Mogert och Lars Heikensten, VD Nobelstiftelsen.

Så här sade de båda ministrarna vid pressträffen där stödet offentliggjordes:

– Nobelpriset spelar en avgörande roll för bilden av Sverige som en ledande forskningsnation och Nobelcentret kommer att vara basen för den utåtriktade verksamhet där forskning och innovationers betydelse lyfts fram, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Regeringen ser positivt på att tillsammans med Stockholms stad kunna bidra till verksamheten vid ett nytt och stort Nobel Center. Nobelpriset är underutnyttjat av Sverige. Här fokuserar vi mest på festen i december medan resten av världen sätter pristagarna i centrum. Ett Nobel Center kan bli en enorm tillgång för Sverige att locka hit investeringar, besökare och talang hit, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Alexander Mahmoud

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Alexander Mahmoud

Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholm:

– Nobelstiftelsen och Nobelpriset är en av Sveriges och Stockholms viktigaste institutioner. Ett Nobel Center med museum och möjlighet till föreläsningsverksamhet samt skolbesök kommer bli en stor tillgång för Stockholm och Stockholmarna.

Lars Heikensten gav följande kommentar:

– Det här är en dag då det finns all anledning att vara glad. Dagens besked utgör en milstolpe för Nobel Center. Det innebär det att finansieringen av verksamheten i praktiken är säkrad för de första tre åren. Det innebär också att Nobel Centers betydelse för Sverige som helhet blir tydlig.