Vad är Forskarhjälpen?

Forskarhjälpen låter skolelever själva ska få möjlighet att prova på riktig forskning.

Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt kan innebära, och forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning. Förhoppningen är att vi tillsammans kan bidra med en liten, men betydelsefull, pusselbit i ett större forskningsprojekt.

Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet och är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning.

Varför Forskarhjälpen?

Mycket av den verksamhet som sker idag när det gäller att intressera skolelever för vetenskap och forskning går ut på att lärare eller forskare berättar hur forskning går till. Eleverna får sedan pröva på ett i förväg förberett experiment. I projektet Forskarhjälpen vill vi vända på detta arbetssätt.

Genom Forskarhjälpen vill vi ge eleverna en möjlighet att forska själva, i ett riktigt forskningsprojekt. Eleverna bidrar med observationer och insamling av material och data till ett etablerat forskarlag som arbetar med ett specifikt forskningsprojekt. Eleverna för in sina resultat i en databas som finns på Forskarhjälpens hemsida. Där kan man också se hur många som deltar i projektet, ta del av uppdaterad information om projektet, samt följa hur forskarna bearbetar och sammanställer data till färdiga resultat. Genom ett aktivt deltagande får eleverna en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt egentligen kan innebära. Och vem vet, resultaten kanske leder till i en riktig vetenskaplig publikation!

Nobelmuseet verkar för att sprida kunskap om Nobelpristagarna och de olika Nobelpriskategorierna genom utställningar, program för skolklasser, föredrag, forskningsseminarier, familjeaktiviteter m.m. Eftersom fyra av de sex Nobelpriskategorierna har en vetenskaplig grund vill museet också bidra till att sprida ett djupare intresse och förståelse för forskning och vetenskaplig kunskap, inte minst bland barn och ungdomar.

Vi är mitt uppe i en tid av förändring. Förändringarna medför i många fall förbättringar, men det innebär också att vi står inför en rad utmaningar.

Vad behövs för att vi alla ska kunna leva på ett bra sätt i vår värld? Forskning är ett redskap. För att vi skall kunna hitta nya lösningar behövs människor som är kreativa, uthålliga och som älskar att lösa problem! Vi behöver dem som vågar tänka tankar ingen tidigare tänkt, går dit ingen tidigare gått, enträget söker vidare där andra har gett upp, och med fast beslutsamhet står fast vid sin övertygelse.

Samarbetspartners 2017