Forskarhjälpen 2017 – Bi-jakten – handlar om att undersöka hur Sveriges honungsbin mår. De spelar en avgörande roll för både naturen och oss människor – hela 70 procent av våra odlade livsmedel behöver pollineras av bin.

Men den senaste tiden har bina drabbats av olika sjukdomar, som orsakas av parasiter, sjukdomsalstrande bakterier, kvalster och mögelsvampar. Om bina försvinner kommer vi inte längre att kunna odla många av de växter vi lever på i dag.

En möjlig förklaring till binas sjukdomar är att vi människor försvagar binas immunförsvar när vi skördar deras honung och ger dem sockerlösning i stället. I honungen finns nämligen bakteriedödande ämnen, som kommer från nyttiga mjölksyrabakterier som bor i binas honungsmagar.

Kanske är det så att bina förlorar sina nyttiga mjölksyrabakterier när vi inte låter dem behålla åtminstone lite av sin egen honung. Och det är här som Sveriges elever kommer in i bilden. Forskarhjälpen går i år ut på att samla in honungsbin från olika platser i landet och bland annat undersöka deras honungsmagar, för att kartlägga de mjölksyrabakterier som finns där.

Det är ett spännande och viktigt projekt, där eleverna lär sig mer om bin, ekologi och mikrobiologi. Förhoppningsvis leder det också fram till ett sätt att hjälpa bina.

Samarbetspartners 2017