Forskarhjälpen 2018

Forskarhjälpen 2018 kommer att handla om ekologiska effekter av miljöföroreningar. Nu är du som är högstadielärare välkommen att anmäla din klass till årets upplaga av Forskarhjälpen.

Forskarna Jerker Frick och Tomas Brodin vid Umeå universitet forskar på hur djur kan påverkas av förorenade vattendrag och nu behöver de hjälp. Så här beskriver de själva projektet:

Vi skulle vilja att elever hjälper oss att studera i vilken utsträckning spindlar kan exponeras för miljögifter från avloppsvatten. Vi har i en ny studie sett att spindlar som lever nära förorenade vattendrag utsätts för betydande halter av olika läkemedelsrester och andra kemikalier som finns i avloppsvatten, detta trots att de själva inte direkt utsätts för de vattenburna kemikalierna. Denna studie gjordes inom ett begränsat område i Australien och en större nationell studie i Sverige skulle hjälpa oss förstå både mekanismerna och utbredningen av detta problem.

Vad ska göras?

Lärare

Med hjälp av en uppstartskonferens på Nobelmuseet, ett lärarkompendium, tät mejlkontakt med projektkoordinator på Nobelmuseet samt möjlighet till Skype direkt med forskarna – ta in och förmedla kunskap om forskningsprojektet till eleverna så att de kan ta till sig kunskap om och förståelse för den vetenskapliga metoden samt hur forskning bedrivs. Mycket egen motivation och drivkraft behövs för att tillägna sig denna kunskap med hjälp av forskarna och Nobelmuseet.

Min klass har känt sig utvalda – detta ger en bra stämning och sammanhållning i klassen som gynnar lärandet.

Elever

De enskilda momenten i projektet håller nu på och utarbetas. Kärnprojektet är att fånga spindlar nära vattendrag och då ta och analysera vattenprov i olika miljöer. Eleverna ska sedan presentera en vetenskaplig poster av sitt projekt.

Jag tyckte ämnet var väldigt bra eftersom det angår alla och får elever att bli engagerade i vetenskap.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod: 23 januari – 10 april

Besked om deltagande: 10 april

Uppstartskonferens: slutet av april/början av maj

Arbete med forskningsuppgifterna: tidig höst

Arbete med presentationen: sen höst

Avslutningskonferens månadsskiftet november–december

Anmälan

Anmälan till Forskarhjälpen 2018 öppnar den 23 januari.

Samarbetspartners 2018