Vetenskapliga utmaningar

Foto: Elin Bryngelsson

Nobel Center ger stora möjlighet för yngre forskare att få interagera med världens ledande forskare inom ett stort antal områden. Foto: Elin Bryngelsson © Nobel Media 2015.

Nobel Center ska utgöra en tvärvetenskaplig mötesplats, en attraktiv konferens- och symposiemiljö, en forskningsmiljö och ett forum för vetenskapskommunikation. Målet är att utveckla Nobel Center till norra Europas ledande mötesplats för vetenskap.

Nobelsymposier, Nobel Science Networks, Issues confronting the World, Nobel Sabbatical Program och Nobel Summer School är några av de olika koncept som nu diskuteras och utvecklas som en del av det vetenskapliga programmet i huset.

Nobel Center ger även unga forskare helt nya möjligheter att få möta de mest framstående forskarna inom olika fält på hemmaplan. Det blir möten som vi är övertygade om kommer att vitalisera
svensk forskning på många plan. Centret kommer också att fungera som en mötesplats mellan forskarvärlden och allmänheten. Nyvunna resultat presenteras och förklaras för en omvärld som svarar med sina idéer och erfarenheter – och på så sätt berikas forskningen.