Skolprogram som engagerar

NobelMedia_Alexander_Mahmoud_293

Här träffar litteraturpristagaren Svetlana Aleksijevitj elever i Rinkebyskolan under Nobelveckan 2015. Foto: Alexander Mahmoud © Nobel Media 2015.

Utgångspunkten för den pedagogiska verksamheten i Nobel Center är ett välfungerande samarbete med skolan. Centrets verksamhet ska vara en användbar och efterfrågad resurs för
lärarna, där skolprogrammen på ett meningsfullt sätt kompletterar undervisningen i skolan – på alla nivåer, oavsett om det gäller naturvetenskap, samhällskunskap, litteratur eller historia. Centrets skolverksamhet ska nå elever och lärare i hela Sverige, dels genom att skolklasser från hela landet besöker centret, men också genom att centrets personal besöker skolor och även genom utbyte via digitala medier. Nobel Center ska dessutom fungera som en reell och virtuell mötesplats mellan forskarvärlden och skolan.

Nobel Center kommer att sträva efter att nå ut till barn och ungdom och kommer att erbjuda särskilda aktiviteter för skolklasser och andra grupper av barn och ungdomar. Utställningarna blir en viktig utgångspunkt för centrets skolprogram, som ska belysa vetenskapens, litteraturens och
fredsarbetets betydelse för individ och samhälle. Elevernas lust till engagemang och tro på att kunna påverka och bidra till förändring ska uppmuntras.

Utbildning och skola står för stora utmaningar inte bara i Sverige. En särskild aspekt av detta rör läraryrkets ställning och de utmaningar lärarna står inför. I Nobel Center ska vi ta oss an dessa frågor både genom en bred verksamhet inriktad på ”närområdet” och genom att bygga upp internetbaserade program och aktiviteter. Elevernas lust till engagemang och tro på att kunna påverka och bidra till förändring ska uppmuntras.

Starka möten engagerar
Läs gärna även reportaget från när elever i Rinkeby träffar Nobelpristagare.