Utställningar som inspirerar

NobelMedia_Alexander_Mahmoud_227

Här besöker Angus Deaton, 2015 års ekonomipristagare, utställningen Nobel Creation där elever från Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan skapat fria tolkningar 2015 års Nobelpris. Foto: Alexander Mahmoud © Nobel Media 2015.

En central del av Nobel Centers verksamhet är utställningar. Utställningsmediet är oöverträffat när det gäller att förmedla och inspirera. Nobel Centers utställningar ska tillvarata de särskilda förutsättningar som utställningsmediet ger och på ett kreativt sätt också utnyttja de stora möjligheter som avancerad digital teknik ger.

Nobelpristagarnas livshistorier är en rik källa att ösa ur, som visar både på människors inneboende förmåga att övervinna svårigheter och hur enskilda människors skaparglädje och kreativitet kan leda till förbättrade livsbetingelser för så många. Genom de berättelser som pristagarna och deras insatser ger får vi en bild av den moderna människans historia.

På Nobelmuseet har utställningsverksamhet bedrivits i femton år. Dessa erfarenheter tar vi vara på när vi nu skapar något helt nytt. De permanenta utställningarna i Nobel Center kommer att ägnas åt Nobelprisområdena, pristagarna och deras insatser, och åt Alfred Nobel. De tillfälliga utställningarna ska ha en koppling till samtidens brännande frågor. För att spela en roll i den samtida debatten kan också mindre och snabbt producerade utställningar visas. Utställningarna ska samspela med centrets övriga verksamhetsgrenar och utgöra en bas för både mötes- och skolverksamheten.

Våren 2015 inleddes ett samarbete med Atelier Brückner, med grundaren Uwe R. Brückner i spetsen. Tillsammans med Nobelmuseet påbörjades då ett arbete med att planera för de utställningar som ska finnas i Nobel Center. Efterhand kommer koncept och idéer från detta arbete att kunna presenteras.