Den smäckra mässingsskimrande byggnaden av arkitekterna David Chipperfield och Christoph Felger utsågs av en enig jury till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center i april 2014. Det vinnande förslaget har sedan dess legat till grund för den detaljplan som Stockholms stad tagit fram. Volymen har minskats något men det ursprungliga förslagets uttryck finns kvar. Nu pågår vidare bearbetningar av byggnad och program.

 • Nobel Center har en tydlig uppdelning i fasad med sockelvåning, mellanparti och övervåning som överensstämmer med många andra byggnader i Stockholms innerstad. Illustration: David Chipperfield Architects

 • En av huvudentréerna är placerad längs Hovslagargatan, under ett skärmtak som markerar byggnadens sockelvåning. Illustration: David Chipperfield Architects

 • Nobel Center har en tydlig uppdelning i fasad med sockelvåning, mellanparti och övervåning som överensstämmer med många andra byggnader i Stockholms innerstad. Illustration: David Chipperfield Architects

 • En av huvudentréerna är placerad längs Hovslagargatan, under ett skärmtak som markerar byggnadens sockelvåning. Illustration: David Chipperfield Architects

Byggnaden har ett elegant, tidlöst och vackert yttre uttryck som på ett övertygande sätt kan symbolisera Nobelverksamheten. Samtidigt har det en lätthet och öppenhet som är tilltalande. En tydlig och god planstruktur ger flexibla ytor. Byggnadens slanka form och måttfulla fotavtryck, skapar goda möjligheter för behagliga utemiljöer på byggnadens alla sidor. Det kommer att kunna vara till glädje inte bara för besökare till Nobel Center utan även för dem som söker sig till Blasieholmen för att besöka Nationalmuseum eller för en promenad i det vackra stadsrummet.

Arkitektens formmässiga koncept bygger på fyra huvudsakliga idéer:

 • Nobelhuset – Som fristående solitär speglar byggnaden tanken om ett “hus” som en medborgerlig byggnad och ansluter på så vis till övriga institutioner i dess omedelbara närhet.
 • Auditoriet – Byggnadens stora samlingssal är placerad i den övre delen av byggnaden och erbjuder ett panorama över staden. Genom dess kröning av byggnaden, inte bara avseende arkitektonisk form utan också genom att skapa interaktion med omgivningen, skapas en närvaro i det offentliga rummet.
 • En allmän plats – Genom en stor öppen plats, trädgård eller park finns en möjlighet att binda samman Blasieholmens östra och västra strand och skapa ett nytt offentligt rum till stadens invånare.
 • En publik promenad – Ett öppet entréplan och en generös trappa länkar samman byggnadens alla delar och aktiviteter – och på så vis fastställer det som Nobel Center handlar om – en publik dynamisk plats för möten, nya upptäckter och inspiration.

 

I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats i soligt läge sydost om byggnaden Illustration: David Chipperfield Architects

 • Byggnadens publika karaktär framhävs genom det lättillgängliga och avgiftsfria entréplanet. Planet är utformat som ett öppet torg med naturstensyta inspirerad av det närliggande Blasieholmstorg. Här kan man ta del av tillfälliga utställningar, museibutik och café Illustration: David Chipperfield Architects

 • Cafét i entréplan vetter ut mot den allmänna platsen i söder. Under sommarmånaderna kommer fasaden att kunna öppnas upp. Illustration: David Chipperfield Architects

 • Byggnadens publika karaktär framhävs genom det lättillgängliga och avgiftsfria entréplanet. Planet är utformat som ett öppet torg med naturstensyta inspirerad av det närliggande Blasieholmstorg. Här kan man ta del av tillfälliga utställningar, museibutik och café Illustration: David Chipperfield Architects

 • Cafét i entréplan vetter ut mot den allmänna platsen i söder. Under sommarmånaderna kommer fasaden att kunna öppnas upp. Illustration: David Chipperfield Architects

 • Fyra av våningsplanen i Nobel Center kommer att innehålla museiverksamhet med utställningar kring Nobelpriset, Nobelpristagarna och Alfred Nobel. Målsättningen är att alla skolbarn i Sverige någon gång under sin skoltid ska få besöka centrets utställningar och skolprogram. Illustration: David Chipperfield Architects

 • En generös trappa med spektakulär utsikt över staden och vattnet knyter samman byggnadens olika delar och aktiviteter för dess besökare. Illustration: David Chipperfield Architects

 • Fyra av våningsplanen i Nobel Center kommer att innehålla museiverksamhet med utställningar kring Nobelpriset, Nobelpristagarna och Alfred Nobel. Målsättningen är att alla skolbarn i Sverige någon gång under sin skoltid ska få besöka centrets utställningar och skolprogram. Illustration: David Chipperfield Architects

 • En generös trappa med spektakulär utsikt över staden och vattnet knyter samman byggnadens olika delar och aktiviteter för dess besökare. Illustration: David Chipperfield Architects

 • Auditoriet är utformat för att ta tillvara Stockholms fantastiska vyer. Här kommer att arrangeras vetenskapliga seminarier, öppna föreläsningar och debatter med Nobelpristagare och andra stora tänkare året om. Illustration: David Chipperfield Architects

 • Det publika restaurangplanet ligger allra högst upp i byggnaden. Här erbjuds besökarna god mat och en fantastisk vy över Stockholm Illustration: David Chipperfield Architects

 • Auditoriet är utformat för att ta tillvara Stockholms fantastiska vyer. Här kommer att arrangeras vetenskapliga seminarier, öppna föreläsningar och debatter med Nobelpristagare och andra stora tänkare året om. Illustration: David Chipperfield Architects

 • Det publika restaurangplanet ligger allra högst upp i byggnaden. Här erbjuds besökarna god mat och en fantastisk vy över Stockholm Illustration: David Chipperfield Architects

Hovslagargatan utformas som en gångfartsgata där trafiken samsas på fotgängarnas villkor. Beroende på vilken tid på dygnet och vilka aktiviteter som äger rum inuti huset kan uttrycket i den mässingsskimrande fasaden komma att variera och förändras. Illustration: David Chipperfield Architects