Hållbar utveckling. Vad är det? Hur påverkar det mig? Hur kan jag bidra och hur hänger det ihop med Nobelpriset?

I programmet En hållbar framtid får eleverna inblick i och diskutera de globala hållbarhetsmålen i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Många Nobelpris berör problem som rör hållbar utveckling t.ex. energisnåla LED-lampor. Eleverna får ta del av några av dessa berättelser.

Eleverna får göra övningar kopplade till hållbarhetsmålen och se en nyproducerad film om klimatförändringar. Filmen är specialframtagen till detta skolprogram. Under programmet blir det tillfällen för diskussioner om på vilket sätt eleverna själva kan bidra till lokala och globala förändringar.

Skolprogrammet ”En hållbar framtid” har utvecklats i samarbete med SWEDESD och Projekt Bifrost. Projekt Bifrost stöds av NIES, Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies och Mittuniversitet.

Länkar till för- och/eller efterarbete

Presentationer från lärarkvällen En hållbar framtid 22 augusti 2017

Boka skolprogram

  • Tider
  • Vi tar emot klasser:
  • Måndag 08–17
  • Tisdag–fredag 08–12