Forskarhjälpen 2019 handlar om ungdomars matvanor, och vad som påverkar dem.

Forskaren Karin Jonsson vid Chalmers tekniska högskola vill, tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, ta fram en modell för hur ungdomars matvanor kan studeras, och ta reda på vad som behövs för att främja hälsosammare matvanor.

Forskarhjälpen 2019 kommer att öppna för anmälning för lärare och skolor tidigt under 2019.

 

I Forskarhjälpen sammanför Nobelmuseet lärare, elever och forskare. Lärare och högstadieelever får delta i ett riktigt forskningsprojekt, forskare får hjälp i sitt arbete, och universitet och högskolor får möjlighet att samverka med skolor och skolungdomar. Tillsammans skapar vi både nya rön, och intresse och förståelse för forskning.

Projektet leds av Nobelmuseet och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Samarbetspartners 2019